miércoles, 17 de noviembre de 2010

La tortuga i el granot.Si ens situam en el vestíbul de l'Ajuntament de Palma i miram l'escala imperial que condueix al pis noble, en el parament del fons corresponent a l'arrencada de l'escala rere les figures dels gegants En Tofol i Na Francinaina, hi ha un petit relleu a cada costat que representa una tortuga, a l'esquerra, i un granot, a la dreta.
Aquestes figures daten de 1926, quan era batle de la ciutat Guillem Dezcallar Montis, marqués del Palmer.
Aleshores es bastí la nova escala d'honor, una actuació que romania pendent des de mitjans de segle XIX, i especialment des dels projectes de 1892, quan es construí l'anomenada escala de servei.
La tradició popular encara conta que les obres de l'escala d'honor es feien molt lentament i, a més, es treballava a trams desordenats, sense seguir el ritme lògic de fer un graó rere l'altre, pimer l'inferior i després l'inmediatament superior; és a dir, que les obres avançaven a pas de tortuga i a salt de granot.
La cosa era tan evident que aquests petits relleus situats vora l'escala en constituïren una representació simbòlica, no exempta d'ironia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja aquí tu comentario.